IMI เป็นสถาบันการโรงแรมไม่กี่แห่งที่มีความเป็นส วิส 100% ที่บริหารโดยชาวสวิส ก่อตั้งเมื่อปี 1991

IMI นั้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านการเรียน การสอนพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรม ทั้งระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท นักศึกษาสามารถเลือก เรียนได้หลากหลายตามความชอบของแต่ละคน ทั้ง สาขา การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือการจัด Event ต่างๆ ซึ่งที่ IMI นั้น นักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตร ที่มาจากหลักสูตรของสวิสและประเทศอังกฤษและ ได้รับใบประกาศจากทั้ง 2 ประเทศเช่นกัน ในปี 2013 นั้น IMI ได้เริ่มเปิดคอร์สด้านการทำ อาหาร ภายใต้ชื่อ Interna1onal Culinary Ins1tute (ICI) โดยการควบคุมห้องเรียนให้มีขนาดเล็กทำให้ อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง และนักเรียน กคนมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถส่วนบุคคล ได้อย่างเต็มที่ และนอกจากการทำอาหารแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารที่จำเป็น ในหน้าที่การงานของเราอีกด้วย

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

คณะอาจารย์ และแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษานั้น ล้วนมี ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ โปรแกรมการเรียนของ IMI นั้นสอนให้นักศึกษานำ ไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การมีห้องเรียนที่เล็ก ทำให้อาจารย์สามารถเอาใจ ใส่กับนักเรียนแต่ละคนได้เต็มที่ และหลักสูตรที่มี คุณภาพของ IMI จะทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเอง ได้อย่างเต็มที่ เตรียมพร้อมกับการเข้าทำงานจริงใน อนาคต สภาพแวดล้อมของความเป็นครอบครัวเดียวกันที่ IMI ส่งเสริมนักศึกษาให้เติบโตและพัฒนาอย่างมี ความสุข มีความมั่นใจ และพื้นฐานความรู้ที่เพียง พอต่อการทำงานจริงในภายภาคหน้า

สถานที่ที่สวยงาม

เรียน และใช้ชีวิตในแคมปัสของมหาวิทยาลัยที่ สวยงามเหมือนออกมาจากภาพวาดที่คุณเคยชื่นชม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลสาบที่สวยงามของ สวิสเซอร์แลนด์ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลูเซิร์น ที่มี ร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ มากมาย อีกทั้งยังเป็น เมืองที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีป ยุโรปอีกด้วย

ประสบการณ์

IMI จัดเตรียมหอพักราคาย่อมเยาว์สำหรับนักศึกษา ภายในแคมปัสเขต Kastanienbaum และหอพักอีก แห่งที่อยู่ในเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของ นักศึกษาอย่างครบถ้วน ห้องที่ได้รับการตกแต่งใหม่ ล่าสุด ทั้งห้องพักคู่และห้องพักเดี่ยว ทั้งมีห้องน้ำ และห้องอาบน้ำอยู่ในตัวและอยู่ข้างนอก พร้อมทั้ง มีอาหาร 3 มื้อ ตลอด 7 วันให้กับนักศึกษาทุกคน IMI มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสภาตัวแทนนักศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และผ่อนคลายให้ กับนักศึกษาเป็นประจำอีกด้วย

ความได้เปรียบในการสมัครงาน

ที่ IMI นั้นเข้าใจว่าการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป้า หมายที่สำคัญที่สุดก็คือให้นักศึกษาได้บรรลุถึงเป้า ในชีวิตหมายเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป นั่นคือ เหตุผล ที่ IMI มีบริการจัดหางานใหักับนักศึกษา แต่ละคน โดยนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับโอกาสที่ เหมาะสมที่สุดที่จะได้ฝึกงานใน วิสเซอร์แลนด์ หรือ ในต่างประเทศ รวมทั้งการฝึกงานเตรียมตัวเป็นผู้ บริหาร และโอกาสในการทำงานหลังจากสำเร็จการ ศึกษาออกไป IMI มีเวบ ซท์สำหรับศิษย์เก่า เพื่อที่จะให้เหล่า นักศึกษาได้มีลู่ทางที่จะติดต่อเหล่ารุ่นพี่ รุ่นน้องเพื่อ ช่วยเหลือกันในหน้าที่การงานอีกด้วย

ติดต่อกับพวกเรา

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาได้ตลอด เวลาทั้งทางโทรศัพท์ และทางช่องทางออนไลน์ ซึ่ง นักศึกษาจะได้รับการติดต่อจากทีมงาน Admission เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการเข้าเรียน ต่อที่ IMI ต่อไป

ภาษาไทยติดต่อได้ที่

info@imi-luzern.com
  +41 76 227 1756

Icon cap
News icon